Oldalsáv

Felnőttoktatás

 

2020. januárjában induló szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink.

 

A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás keretében biztosítja két szakma ingyenes megszerezhetőségét

Ingyenes (államilag támogatott) szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni a 2015/16. tanévtől: 

  • Nappalira – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét (azaz 2 éves szakképzés esetén 1992. szeptember 1. után született).
  • Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Itt felső korhatár nincs! Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek, a felnőttképzésben megszerzett szakma sem, valamint a felsőfokú szakképzettség sem) és elmúlt 16 éves. Levelező és sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ lehetővé teszi.

Beiratkozás

Be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt. 

Két ingyenes szakképesítésre ad lehetőséget az állam.

Az ingyenes első és második szakképesítés feltétele

Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy szakképesítést szerzett, erről nyilatkoztatni kell a beiratkozási lapon. 

Nem számít szakképesítésnek: gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi (nem jogosít munkakör betöltésre); diploma (ez szakképzettség); szakiskolában 10. évfolyam megszerzése.   

Felnőttképzésben szerzett szakma nem számít, hiszen ez iskolarendszeren kívül szerzett képesítés. Pl.: tanfolyam, munkaügyi központ általfizetett, projekt keretében támogatott vagy munkáltató által fizettet képzések.  (Ha nem volt diákigazolványa akkor biztosan iskolarendszeren kívül tanult.)

Juttatások, kedvezmények

  • Diákigazolvány az intézményben igényelhető. Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti, levelező, vagy más sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a diákigazolvány típusa csak ennek megfelelő lehet.
  • Ingyenes kollégiumi ellátás abban az esetben kaphat, ha még nem töltötte be a 19. életévét.
  • Árvaellátásra nem jogosult a tanuló.
  • Családi pótlék (iskoláztatási támogatás): A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

 a) akinek mindkét szülője elhunyt,

 b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

 c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

 d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, 

 e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

 

 

2020. januárjában induló szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink.
 
 
 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu