Oldalsáv

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázat - százmilliókat jelent

2018. szeptember 13.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-2017-00021 azonosító számú pályázat keretében szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 550millió forint.

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

„Hét tagintézményünk folyamatos, aktív részvételével a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum megalkotta, az irányító hatóság elfogadta azt a Cselekvési tervet, amelynek segítségével, a GINOP-6.2.3. pályázat keretében az elkövetkező két évben dolgozni fogunk. A változás elkezdődött, ami érinti a diákjainkat, a szülőket, a tanárainkat, a kollégiumainkat, a tananyagainkat, a módszertanunkat. Már most rengeteg munka van mögöttünk és szerencsére látható jelei is vannak – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója a szeptember 6-án, a Lorántffy iskola kollégiumában megrendezett sajtótájékoztató résztvevőit. Elmondta, hogy azért is különleges ez a pályázati lehetőség, mert mi magunk találtuk ki, hogy milyen eszközökkel, milyen erőforrásokkal tudunk változtatni a saját életterünkön, a saját magunk filozófiáján. A pályázat egyértelmű célja a korai iskolaelhagyás mérséklése, a lemorzsolódás csökkentése. Azonban olyan komplex módon tudunk a rendszerhez nyúlni, hogy az egész ágazatunkat érintik a változások. Kiemelt szerepet kapott a kollégiumi környezet, a módszertani megújulás, a pedagógiai továbbképzés. A projektbe bevonjuk a családokat is, olyan programokkal, amelynek keretében a szülők, családtagok megismerhetik a diákok iskolai életét, a szakmai munkát, és az iskolával való együttműködés lehetőségeit.”

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a lemorzsolódás csökkentését szolgáló GINOP-6.2.3-17 projekt keretében az átfogó iskolai szemlélet kialakításának szem előtt tartásával komplex és fenntartható cselekvési terv került összeállításra. A cselekvési terv célja, hogy a pályázatban megjelölt 30 hónapos időtartam alatt a lehető legtöbb akut vagy visszatérő, lemorzsolódáshoz vezető problémára megoldást keressen, és a projekt futamideje alatt azokat sikeresen bevezesse az iskolák mindennapi rutinjába. A projekt önmagán túlmutató célja egy olyan fenntartható, önfejlesztő rendszer kialakítása, ahol a Centrum egyes tagintézményei nem csak a saját iskolájuk napi problémáit kezelik, hanem komplex gondolkodás keretében, a hosszú távú előnyök és hátrányok mérlegelése mellett, a többi tagintézmény meglévő jó gyakorlatának figyelembevételével kezeli a lemorzsolódás általános problémáját.

A DSZC a problémák megoldására előkészítette a Centrum szintű dokumentációk létrehozását, melyek a feltárt sajátos, helyi problémák kezelésére, megoldására vonatkozó módszertani útmutatóként fognak intézményesülni. Ilyenek: lemorzsolódási kézikönyv, módszertani kézikönyv, új tananyag módszertan, oktatás módszertan, mérés-értékelés módszertan, diákönkormányzat módszertan, közösségformálás – közösségépítő módszerek. A feladatok elvégzésére megalakultak a szakmai munkacsoportok, melyek a tanév kezdetén elkezdik a munkájukat.

A pályázat keretében a Centrum vállalta, hogy 11 projektmegvalósítási helyszínen 7 iskolában, a Centrumban és 2 kollégiumban valósítja meg a projektet. A tanulói célcsoport 200 fő, a bevont pedagógusok száma 80 fő, amelyből tervezetten legalább 72 fő akkreditált pedagógus továbbképzést teljesít sikeresen. A projekt keretében legalább 30 db kompetencia-alapú képzéshez kidolgozott új tananyag és 20 bevezetett új tananyag vagy módszertan kerül kialakításra.

A DSZC fenntartásában jelenleg két kollégium működik: a Lorántffy és a Rudas iskola kollégiumai. A projekt keretében a Lorántffy és a Rudas iskolákhoz tartozó kollégiumi épületekben jelentős infrastrukturális és építési beruházások valósulnak meg, amelyek kivitelezési munkái hamarosan befejeződnek.

 

A projektek keretében az alábbi infrastruktúra fejlesztések valósultak meg 110.000.000 Ft értékben:

- Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma Lajos király Utcai Telephelye (2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 31.):

- Makerspace (Digitális Közösségi Alkotóműhely) helyiségeinek kialakítása: 37 159 890 Ft ·

 

- Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.) kollégium épülete:

- Kollégiumi épületben előtér aula kollégiumi előtér felújítási munkái:

- Kert helyiségben közösségi tér kialakítása

- Kollégiumi épületben KK tanterem felújítási munkái

- Kollégiumi KPK helyiség felújítása

- Kollégium épületében szabadidőterem (ping-pong) felújítási munkái

- Kollégium épületében tanulószobák felújítási munkái

- Rudas kollégium összesen: 33 368 601 Ft

 

- Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma Bocskai Utcai Telephelye (2400 Dunaújváros, Bocskai István u. 1/A.):

- Kollégiumi Lobby felújítási munkái:

- Kollégiumi tanuló szobák (3 db) felújítási munkái:

- Kollégium társalgó átalakítási munkái közösségi térré:

- Kollégiumi zsibongók (3db felújítási munkái)

-Lorántffy kollégium összesen: 39 471 508 Ft

 

 Az infrastrukturális beruházások mellett jelentős eszközbeszerzésekre is sor került. A két kollégiumba táblák, függönyök, székek, asztalok, kanapék, tévék, hűtők, hangrendszerek érkeztek 50 millió forint értékben.

 

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu