Oldalsáv

Papp Sándorné - munkájáért

2019. június 13.
Papp Sándorné, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum munkaügyi referense „Dunaújváros Oktatásügyéért” díjat vehetett át.

Papp Sándorné az 1975-ben alapított Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában indult első évfolyamon érettségizett, ahol igazgatási ügyintéző szakképesítést szerzett. 21 éven keresztül dunaújvárosi vállalkozásoknál adminisztrátori, gazdasági felelős, ügyintézői munkakörökben dolgozott.

Fotó: DH Fotó: DH

2000-ben került anyaiskolájába, személyi ügyintézői munkakőrbe. Feladatait mindig becsülettel, lelkiismeretesen, körültekintően látta el. Bizalmi feladatköre kiterjedt az emberi erőforrás-gazdálkodás valamennyi területére, köztük a bérügyintézés, képzési tervek, elszámolások, különböző ellátások, nyugdíjazás és különféle számítógépes nyilvántartások készítése, naprakész gondozása.
Aktív résztvevője volt több, az iskola és a kollégium infrastruktúrájának fejlesztését célzó pályázatnak. Az intézmény 2003-ban elnyert Comenius minőségi díjának önértékelési fázisában tevékenyen munkálkodott. Szakmai tapasztalatai alapján szívesen kapcsolódott be a közgazdasági és kereskedelmi tanirodai képzést segítő, CD-re írt titkársági-személyügyi gyakorlati segédanyag számítógépes munkálataiba. 2003-tól a nemzeti Szakképzési Intézet Szakmai vizsga jegyzője képzését követően az iskola szerteágazó vizsgáztatásaiban komoly szerepet töltött be. Rendkívüli teherbírással, pontossággal dolgozott az oktatás területén is. Vezetőit mindenkor korrekt, segítőkész, nagyon precíz munkájával és körültekintő jogszabályi jártassággal támogatta. A vezetői és munkatársai véleményét összegző értékelés szerint az 5-ös skálán 4,94-os eredményt kapott.
Megbecsültségét mutatja, hogy az intézmény Közalkalmazotti Tanácsába választották, ahol lelkiismeretesen képviselte az oktató-nevelő munkát segítő dolgozók érdekeit.

Nagyon alapos, az emberi tiszteletet szem előtt tartó, magas színvonalú szakmai munkavégzése alapján a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 2015-ben áthelyezését kérte a városi középiskolák személyügyi és munkaügyi feladatainak ellátására. Feladatait, az ügyek intézését, a dolgozókkal való kapcsolattartást példamutató körültekintéssel szervezi és precízen, a jogszabályi változásokra figyelemmel végzi. A társiskolák vezetői, munkatársai szívesen kérik tanácsát, javaslatait, és megelégedéssel működnek vele együtt. Pozitív jelleme nem változott. Soha nem változott.

Papp Sándorné részére, nyugállományba vonulása alkalmából, a két évtizedes, lelkiismeretes, példaértékű és színvonalas oktató-nevelő munkát segítő tevékenységét elismerve, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Oktatásügyéért” díjat adományozta.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu