Oldalsáv
Nappali technikum

54 582 03 Magasépítő technikus

Iskola rendszerű képzési idő: 5 év
Következő képzés kezdése: 2020-09-01

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát, térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői programokat használni, meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, megérteni az építőipari alapfogalmakat, építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket, megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket, rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket, rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket, alépítményi munkákat végezni, felépítményi munkákat végezni, húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, rendszerezni az építési beruházási folyamatokat, megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit, szabadkézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával, hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait, ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket, alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat, szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni, közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában számítógéppel segített tervezői programokat, alkalmazni értelmezni a technológiai terveket, előírásokat betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.

A képzést nyújtó intézmények:

Adatok

Képzés:54 582 03 Magasépítő technikus
Megszerezhető képesítés:Szakképesítés
Iskolai vagy szakmai előképzettség:8 általános
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat:nem szükséges
Képzés munkarendje:Nappali
Képzési forma:Nappali technikum

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat