Ugrás a fő tartalomra

Dunaújváros, Római krt. 51/A


+36 (25) 743 - 136

Széchenyi 2020

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00021

A projekt alapadatai:

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-6.2.3-17-2017-00021
 • Kedvezményezett neve: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
 • A projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben
 • A projektre megítélt támogatás összege: 549 394 956 Ft.
 • Támogatási intenzitás: 100%. 
 • A projektet az Európai Szociális Alap finanszírozza.
 • A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.29.
 • A projekt fizikai befejezése: 2021.03.29.

A projekt tartalmának bemutatása: 

A GINOP-6.2.3 pályázat indulásakor a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 11 helyszínen, 7 iskolában és telephelyein, a Centrumban és 2 kollégiumban vállalta a projekt megvalósulását. Vállaltuk a projekt keretében megvalósított infrastrukturális és ingatlan beruházásokat, valamint a beszerzett tárgyi eszközök fenntartását.

A projekt alapvállalása volt, hogy a tanulmányi eredmények 2%-kal javulnak a tanulócsoportok esetében. A középfokú végzettség nélkül elhagyók száma 2%-al csökken. Vállaltuk, hogy alapkészség fejlesztése céljából tanulócsoportokban 200 fő tanulót bevonunk, a bevont pedagógusok száma 80 fő, ebből 72 fő akkreditált pedagógus továbbképzést teljesít. Ugyancsak vállaltuk 30 db kompetencia-alapú képzéshez kidolgozott új tananyag elkészítését, és 20 új tananyag, vagy módszertan bevezetését. Vállalásunk volt 3 fő munkavállaló foglalkoztatása hosszú távon (pszichológus, mentálhigiénés szakember és az életpálya tanácsadó)

A pályázat indulásakor megfogalmazott vállalásainkat a pályázat befejeztével túlteljesítettük, mutatóink eredményesség szempontjából javultak.

 

A PROJEKTÜNKET „JÓ GYAKORLATKÉNT” MINŐSÍTETTÉK

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tartott Tematikus Konzultációs Napokat, a GINOP-6.2.3-17 azonosító számú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projektben résztvevő szakképzési centrumok képviselői részére.

A 2018. június 6-án és 7-én megtartott események programjának középpontjába a „jó gyakorlatokat” állították a szakmai megvalósítók, akik olyan szakképzési centrumokat kértek fel előadónak, amelyek a GINOP-6.2.3-17 kedvezményezettjeiként figyelemreméltó módon készítették el az Intézkedési- és Cselekvési terveket, valamint a Helyzetértékelési dokumentumokat.

A Tematikus Konzultációs Napokon részt vett Magyar Zita Főigazgatói Jogkörben Eljáró Szakmai Főigazgató-Helyettes Asszony és Bordás Rita Projektirányítási Főigazgató-Helyettes Asszony is. Köszöntőikben mindketten hangsúlyozták a hasonló szakmai kezdeményezések fontosságát és az együttműködés gyakorlati hasznát is.

A második nap utolsó szakmai előadásában a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum jó gyakorlatát ismerhették meg az érdeklődők. Fábos Zsolt projektmenedzser elmondta, hogy a projekt célja összhangban áll azokkal az elképzelésekkel, reformokkal, amelyek alapján a szakképzési centrum szakemberei is elképzelik a jövő szakképzését. Kiemelte, hogy a projekt sikerességének alapja egy olyan átfogó szemléletváltás megvalósítása, amelynek hatására „a mi iskoláink jobbá válnak”.

A projekt jó gyakorlatát a dunaújvárosi projekt koordinátora, dr. Glavanits Judit mutatta be, aki két fontos gondolatot emelt ki, amihez a tervezésnél és a kivitelezés során is ragaszkodtak: a fenntarthatóság és a kivitelezhetőség fontossága, ami azt jelenti, hogy a fejlesztések jelentős részét – lehetőségeikhez mérten – a szakképzési centrumban rejlő belső erőforrások felhasználásával kívánják megvalósítani. Az első mérföldkő teljesítésének feltétele számukra az volt, hogy a centrumban rejlő lehetőségeket, kapacitásokat maximálisan feltérképezve kerüljenek kidolgozásra az Intézkedési- és Cselekvési tervek. Dr. Glavanits Judit kiemelte, hogy lehetőséget biztosítottak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pedagógusainak arra, hogy szabadon előállhassanak javaslatokkal, ötletekkel a projekttel kapcsolatban. Ennek a közös gondolkodásnak köszönhetően sikerült felderíteni a centrumon belüli „belső” lehetőségeket, és kiaknázni a centrum szakembereiben rejlő potenciált.

 

PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY: 2018. SZEPTEMBER 6-ÁN EGY NAGYSZABÁSÚ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETEIN BELÜL SZÁMOLTUNK BE A PÁLYÁZAT AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL

„Hét tagintézményünk folyamatos, aktív részvételével a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum megalkotta, az irányító hatóság elfogadta azt a Cselekvési tervet, amelynek segítségével, a GINOP-6.2.3. pályázat keretében az elkövetkező két évben dolgozni fogunk. A változás elkezdődött, ami érinti a diákjainkat, a szülőket, a tanárainkat, a kollégiumainkat, a tananyagainkat, a módszertanunkat. Már most rengeteg munka van mögöttünk és szerencsére látható jelei is vannak – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója a szeptember 6-án, a Lorántffy iskola kollégiumában megrendezett sajtótájékoztató résztvevőit. Elmondta, hogy azért is különleges ez a pályázati lehetőség, mert mi magunk találtuk ki, hogy milyen eszközökkel, milyen erőforrásokkal tudunk változtatni a saját életterünkön, a saját magunk filozófiáján. A pályázat egyértelmű célja a korai iskolaelhagyás mérséklése, a lemorzsolódás csökkentése. Azonban olyan komplex módon tudunk a rendszerhez nyúlni, hogy az egész ágazatunkat érintik a változások. Kiemelt szerepet kapott a kollégiumi környezet, a módszertani megújulás, a pedagógiai továbbképzés. A projektbe bevonjuk a családokat is, olyan programokkal, amelynek keretében a szülők, családtagok megismerhetik a diákok iskolai életét, a szakmai munkát, és az iskolával való együttműködés lehetőségeit.”

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a lemorzsolódás csökkentését szolgáló GINOP-6.2.3-17 projekt keretében az átfogó iskolai szemlélet kialakításának szem előtt tartásával komplex és fenntartható cselekvési terv került összeállításra. A cselekvési terv célja, hogy a pályázatban megjelölt 30 hónapos időtartam alatt a lehető legtöbb akut vagy visszatérő, lemorzsolódáshoz vezető problémára megoldást keressen, és a projekt futamideje alatt azokat sikeresen bevezesse az iskolák mindennapi rutinjába. A projekt önmagán túlmutató célja egy olyan fenntartható, önfejlesztő rendszer kialakítása, ahol a Centrum egyes tagintézményei nem csak a saját iskolájuk napi problémáit kezelik, hanem komplex gondolkodás keretében, a hosszú távú előnyök és hátrányok mérlegelése mellett, a többi tagintézmény meglévő jó gyakorlatának figyelembevételével kezeli a lemorzsolódás általános problémáját.

A DSZC a problémák megoldására előkészítette a Centrum szintű dokumentációk létrehozását, melyek a feltárt sajátos, helyi problémák kezelésére, megoldására vonatkozó módszertani útmutatóként fognak intézményesülni. Ilyenek: lemorzsolódási kézikönyv, módszertani kézikönyv, új tananyag módszertan, oktatás módszertan, mérés-értékelés módszertan, diákönkormányzat módszertan, közösségformálás – közösségépítő módszerek. A feladatok elvégzésére megalakultak a szakmai munkacsoportok, melyek a tanév kezdetén elkezdik a munkájukat.

A pályázat keretében a Centrum vállalta, hogy 11 projektmegvalósítási helyszínen 7 iskolában, a Centrumban és 2 kollégiumban valósítja meg a projektet. A tanulói célcsoport 200 fő, a bevont pedagógusok száma 80 fő, amelyből tervezetten legalább 72 fő akkreditált pedagógus továbbképzést teljesít sikeresen. A projekt keretében legalább 30 db kompetencia-alapú képzéshez kidolgozott új tananyag és 20 bevezetett új tananyag vagy módszertan kerül kialakításra.

A DSZC fenntartásában jelenleg két kollégium működik: a Lorántffy és a Rudas iskola kollégiumai. A projekt keretében a Lorántffy és a Rudas iskolákhoz tartozó kollégiumi épületekben jelentős infrastrukturális és építési beruházások valósulnak meg, amelyek kivitelezési munkái hamarosan befejeződnek.

 

2018. SZEPTEMBER 21-ÉN A GINOP-6.2.3 PÁLYÁZAT KERETEIN BELÜL RENDEZTÜK MEG A CENTRUMBAN A CSALÁD NAGYRENDEZVÉNYÜNKET (centrumbanacsalad.hu)

A GINOP-6.2.3. pályázattal a hátunk mögött 2018 tavaszán döntöttünk arról, hogy megrendezzük a Centrumban a család programunkat. Akkor még nem igazán tudtuk, hogy a Centrum fennállásának legnagyobb rendezvényét tervezgetjük. Abból indultunk ki, hogy a tanév elején a kilencedikes diákjainkat szeretnénk köszönteni. Valahogy másképp. Aztán az lett a vége, hogy hazánk eddigi legnagyobb középiskolai gólyafesztiváljában találtuk magunkat.

A Centrumban a család rendezvény célja, hogy kilencedikes diákjainknak szervezünk egy óriási „Isten hozott bulit”, olyat, amit sokáig, nagyon sokáig nem fognak elfelejteni. Talán sokkal gyorsabban köttetnek majd a barátságok, megismerjük egymást, diákjaink közelebb kerülhetnek osztályfőnökeikhez… egyszerűbb lesz a beilleszkedés. Tudjuk, hogy az iskoláinkban folyó pedagógiai munka eredményességének egyik titka az, hogy milyen kapcsolatot tudnak/tudunk kialakítani a családokkal. Ezért is döntöttünk úgy, hogy rendezvényünkre meghívjuk diákjaink családját. Azt azért nem gondoltuk volna, hogy a szülőknek szóló meghívóra bődületes regisztráció lesz a válasz. Napokon belül összeállt egy közel 1000 fős potenciális, bár virtuális tömeg. A rendezvény utáni statisztikák szerint 704 szülő, hozzátartozó volt jelen.

Büszkék lehetünk (azok is vagyunk) arra az informatikai rendszerre, ami a Centrumban a család weboldalon jelent meg, ami alapja volt az osztályaink számára hirdetett játékos versenyeknek. Apropó. Játékok. Több előzetes feladatot adtunk kilencedikes osztályainknak. Különleges, vicces, érdekes osztályfotót és osztályzászlót kellett készíteniük, amire aztán pontot kaptak. Ezen a rendezvényen pontot kaptak mindenre. 22 állomást állítottunk fel a Lorántffy iskola tornapályáján, amit csak szerényen CentrumLand-nak neveztünk el. Volt itt boxgép, rodeó bika, paintball, szkandergép, léghoki, pontrarúgó, teherautó szimulátor. Komoly meccsek esetén szokták mondani, hogy nem babra megy a játék... Nos, 1 millió forintot ajánlottunk fel a legjobban teljesítő osztálynak, 500 ezret a másodiknak, míg 250 ezret a harmadiknak.

A Centrumban a család egyik különleges helyszíne és pillanata a Városháza téren volt. Élményszerű volt, ahogy a megadott időpontra egyszer csak előbukkantak az egyenpólóba öltözött iskolák kilencedikes osztályai. Ráadásul vidáman, jókedvűen, motiváltan. Öröm volt rájuk nézni. A Városháza téren fogadta a diákokat Cserna Gábor polgármester is, aki a rendezvény fővédnökeként köszöntötte a fiatalokat.

Ugyancsak feledhetetlenre sikeredett a kamionos felvonulásunk. Ez a negyedórás kis akció ugyan járt némi forgalmi fennakadással, kellett hozzá némi hivatalos engedély, dolgozott benne két tucat rendőr, de jó volt. A szervezésért, a kamionért köszönet jár a Bánki iskolának és a kamionon szolgálatot teljesítő dj-nek, Bogó Gábornak, aki saját bevallása szerint sem volt még hasonló szituációban.

Egy fiataloknak szóló fesztivál nem ér semmit zenei produkciók nélkül. Éppen ezért kerestünk és találtunk az érintett korosztálynak is tetsző fellépőket. Délben Raul lépett a színpadunkra, aki nem csak egyszerűen dunaújvárosi gyökerekkel rendelkezik, hanem egyenesen a Rudas iskolából indult zenei pályafutása. Délután négykor a Children of Distance koncertezett. Elementáris sikerrel.

 

ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI TANANYAGOK KÉSZÍTÉSE

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a lemorzsolódás csökkentését szolgáló GINOP-6.2.3-17 projekt keretében az átfogó iskolai szemlélet kialakításának szem előtt tartásával komplex és fenntartható cselekvési tervet készített, amelynek része a pedagógiai módszertani megújulás. Ennek keretében a Centrum vállalta, hogy a pályázat keretében belső erőforrásai kiaknázásával 30 témakörben új, élménypedagógiai módszerekkel készülő tananyagot alakít ki, amelyekből 20-at az oktatásba is tartósan bevezet.

Belső kiválasztási folyamat eredményeként 30 témakörben születik új, elektronikus tananyag-tansegédlet vagy módszertani leírás, amely a modern kori diákok részére teszi érthetőbbé, könnyebben értelmezhetővé a tananyagot a pályázati felhívásnak és a benyújtott pályázatnak megfelelően. A projekt időszakában az elkészült anyagok több körös véleményezésen esnek át, hogy a projektidőszak végére végleges formát öltve, ténylegesen is alkalmazhatóak legyenek az oktatásban.

Az ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI TANANYAGOK a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi pedagógusa számára elektronikusan elérhetőek.

 

DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY

A Digitális Közösségi Alkotóműhely, olyan oktatási tér, nyitott műhely, ahol projekt alapú saját motivációból eredő kísérletezéssel a digitalizáció, a robotika mellett kipróbálhatók hagyományos szakmák, többek között a könnyűipar és faipar.

Digitális Közösségi Alkotóműhelyünket 2019. október 9-én ünnepélyes keretek között adtuk át.

A DKA weboldala.

Látogatóink megismerkedhetnek a lézergravírozás, a CNC maró, a hímzőgép, a 3D nyomtató, a drón és a robot működésével is. Fontosnak tartjuk, hogy a ma diákjai, akik a holnap szakembereivé válnak, ne a tegnap technikáját tanulják meg, hanem a holnap és a holnapután kihívásait sajátítsák el.

 

ONLINE PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY (2021.03.25.)

GINOP-6.2.3-17-2017-00021


Csatolt fájlok

GINOP623_felhivas-875 20171026.pdf

Letöltés

GINOP623_zaro_sajtokozlemeny.pdf

Letöltés

GINOP623_eredmenykommunikacio.pdf

Letöltés


KIMIKK
DaruSínDKIKDunaújvárosi EgyetemHamburger HungáriaLiberty DunaújvárosNSZFHOrszágos MentőszolgálatSzent Pantaleon KórházVajda PapírWeishaupt
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

   Dunaújváros, Római krt. 51/A

  • Telefon: +36 (25) 743 - 136

   E-mail: titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

   OM azonosító: 203034


  2024Dunaújvárosi Szakképzési Centrum